Lịch bay quốc nội và quốc tế Vietnamairlines 2022

Lịch bay trong nước năm 2022 của hãng Vietnamairlines

Từ Đến  Tần suất khứ hồi
Hành trình khởi hành từ Hà Nội
Hà Nội TP. Hồ Chí Minh 16 chuyến/ngày
Hà Nội Đà Nẵng 6 chuyến/ngày
Hà Nội Nha Trang 5 chuyến/ngày
Hà Nội Phú Quốc 6 chuyến/ngày
Hà Nội Côn Đảo* 7 chuyến/ngày
Hà Nội Cần Thơ 2 chuyến/ngày
Hà Nội Đà Lạt 2 chuyến/ngày
Hà Nội Quy Nhơn 2 chuyến/ngày
Hà Nội Huế 1 chuyến/ngày
Hà Nội Pleiku 1 chuyến/ngày
Hà Nội Buôn Ma Thuột 2 chuyến/ngày
Hà Nội Tuy Hoà 1 chuyến/ngày
Hà Nội Đồng Hới 1 chuyến/ngày
Hà Nội Chu Lai 1 chuyến/ngày
Hà Nội Điện Biên 1 chuyến/ngày
 Hành trình khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh  
TP. Hồ Chí Minh Đà Nẵng 9 chuyến/ngày
TP. Hồ Chí Minh Phú Quốc 9 chuyến/ngày
TP. Hồ Chí Minh Nha Trang 5 chuyến/ngày
TP. Hồ Chí Minh Quy Nhơn 3 chuyến/ngày
TP. Hồ Chí Minh Đà Lạt 2 chuyến/ngày
TP. Hồ Chí Minh Huế 2 chuyến/ngày
TP. Hồ Chí Minh Pleiku 2 chuyến/ngày
TP. Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 2 chuyến/ngày
TP. Hồ Chí Minh Đồng Hới 3 chuyến/ngày
TP. Hồ Chí Minh Chu Lai 2 chuyến/ngày
TP. Hồ Chí Minh Vân Đồn Tạm dừng
TP. Hồ Chí Minh Côn Đảo 7 chuyến/ngày
TP. Hồ Chí Minh Cà Mau 5 chuyến/tuần
TP. Hồ Chí Minh Rạch Giá 3 chuyến/tuần
TP. Hồ Chí Minh Tuy Hòa 2 chuyến/ngày
 Hành trình khởi hành từ Đà Nẵng/Huế 
 Đà Nẵng TP. Hồ Chí Minh 9 chuyến/ngày
Huế TP. Hồ Chí Minh 6 chuyến/ngày
Đà Nẵng Đà Lạt 4 chuyến/tuần
Đà Nẵng Hải Phòng 3 chuyến/tuần
Đà Nẵng Cần Thơ 4 chuyến/tuần
Đà Nẵng Nha Trang 4 chuyến/tuần
Đà Nẵng Buôn Ma Thuột 4 chuyến/tuần
Đà Nẵng  Phú Quốc Tạm dừng
Huế Đà Lạt Tạm dừng
Đà Nẵng Côn Đảo Tạm dừng
Huế Côn Đảo Tạm dừng
Hành trình khởi hành từ Hải Phòng
Hải Phòng TP. Hồ Chí Minh 6 chuyến/ngày
Hải Phòng Đà Lạt Tạm dừng
Hải Phòng Nha Trang Tạm dừng
Hải Phòng Buôn Ma Thuột Tạm dừng
Hải Phòng Côn Đảo* Tạm dừng
Hành trình khởi hành từ Vinh/Thanh Hóa
Thanh Hóa TP. Hồ Chí Minh 6 chuyến/ngày
Vinh TP. Hồ Chí Minh 6 chuyến/ngày
Vinh Hà Nội 2 chuyến/ngày
Vinh Buôn Ma Thuột Tạm dừng
Thanh Hóa Buôn Ma Thuột Tạm dừng
Vinh Đà Lạt Tạm dừng
Thanh Hóa Đà Lạt Tạm dừng
Vinh Nha Trang Tạm dừng
Thanh Hóa / Vinh Côn Đảo* Tạm dừng
Hành trình khởi hành từ Cần Thơ 
Cần Thơ Côn Đảo* 5 chuyến/tuần

Lịch bay quốc tế mùa đông năm 2022 của hãng Vietnamairlines

Quốc gia Chặng bay SHCB Ngày bay Giờ bay Tàu bay Ghi Chú
VN – SG SGN – SIN VN651 Hàng ngày 09:10 – 12:15 A321 Từ 30/10/22 – 25/03/23
SIN – SGN VN650 13:15 – 14:35
SGN – SIN VN655 Hàng ngày 14:15 – 17:25 A321
SIN – SGN VN654 18:25 – 19:30
SGN – SIN VN657 Hàng ngày 16:15 – 19:25 A321
SIN – SGN VN656 20:45 – 22:05
HAN – SIN VN661 Hàng ngày 08:10 – 12:25 A321 Từ 30/10/22 – 25/03/23
SIN – HAN VN660 13:25 – 15:30
VN – MY SGN – KUL VN675 Hàng ngày 11:35 – 14:45 A321 Từ 30/10/22 – 25/03/23.
KUL – SGN VN674 15:45 – 17:00
SGN – KUL VN677 Thứ 3,5,6,CN 08:10 – 11:20 A321 Từ 30/10/22 – 24/03/23.
KUL – SGN VN676 12:20 – 13:45
DAD – KUL VN687 Thứ 2,4,6,CN 00:35 – 04:25 A321 Từ 31/10/22 -24/03/23
KUL – DAD VN686 07:35 – 09:00
VN – TH SGN – BKK VN601 Hàng ngày 08:25 – 10:15 A321 Từ 30/10/22 – 25/03/23
BKK – SGN VN600 11:20 – 13:05
SGN – BKK VN605 Hàng ngày 11:35 – 13:10 A321 Tăng thêm TS mới này bay hàng ngày từ 30/10/22 – 25/03/23
BKK – SGN VN604 14:20 – 16:05
SGN – BKK VN607 Hàng ngày 16:40 – 18:30 A350 Từ 30/10/22 – 25/03/23
BKK – SGN VN606 19:35 – 21:20
HAN-BKK VN611 Hàng ngày 09:05-11:20 A321
BKK – HAN VN610 12:20 – 14:30
HAN-BKK VN619 Hàng ngày 15:40 – 17:55 A321
BKK – HAN VN618 19:00 – 21::10
HAN-BKK VN615 Hàng ngày 12:40 – 14:45 A321/A350 Tăng thêm TS mới bay hàng ngày:  Thứ 2,4,6,CN bay tàu A321, Thứ 3,5,7 bay tàu A350
BKK – HAN VN614 15:55 – 18::00
DAD-BKK VN627 Thứ 2,5,6,CN 15:20 – 17:00 A321 Từ 30/10/22 – 24/03/23: Giảm TS từ hàng ngày xuống còn 4c/1 tuần
BKK-DAD VN626 18:00 – 19:40
VN – KH SGN – PNH VN920 Hàng ngày 15:45 – 16:45 A321 Từ 5TS lên hàng ngày
PNH – SGN VN921 13:50 – 14:55
HAN-PNH VN921 Hàng ngày 09:35-13:00 A321 Từ 5TS lên hàng ngày
PNH-HAN VN920 17:30-21:00
SGN – REP VN813 Hàng ngày 16:15 – 17:30 A321 Từ 2TS lên hàng ngày
REP – SGN VN812 18:30 – 19:50
HAN-REP VN837 Thứ 2,4,6,CN 15:05 – 16:55 A321 Từ 30/10/22 – 24/03/23, chuyến từ thứ 3 thành thứ 2, và tăng lên hàng ngày từ 01/02/2023
REP – HAN VN836 17:55 – 19:50
VN – LA HAN – VTE VN921 Hàng ngày 09:35 – 10:45 A321 Từ 5TS lên hàng ngày
VTE – HAN VN920 19:40 – 21:00
SGN-VTE VN920 Hàng ngày 16:20-19:40 A321 Từ 5TS lên hàng ngày
VTE-SGN VN921 12:10-15:35
VN – ID SGN – CGK VN631 Hàng ngày 10:30 – 13:50 A321 Tăng thêm TS từ 3c/1 tuần (thứ 2,4,7) lên hàng ngày từ 30/10/22 – 25/03/23
CGK – SGN VN630 14:40 – 18:00
VN-IN SGN-DEL VN977 Thứ 4,7 06:55 – 10:40 A321 Đổi số hiệu chuyến bay và giờ bay
Tăng thêm TS thứ 4: từ 1chuyến/tuần lên 2 chuyến/1 tuần
DEL-SGN VN976 12:05 – 19:00
HAN-DEL VN971 Thứ 2,6 07:25-10:40 A321 Đổi số hiệu chuyến bay, giờ bay
DEL-HAN VN970 12:05-18:00
VN – TW SGN – TPE VN570 Thứ 4,7 12:10 – 16:20 A321 Từ 02/11/22 – 25/03/23
TPE – SGN VN571 18:00 – 2035
HAN – TPE VN578 Thứ 3,5 12:25 – 16:05 A321 Từ 01/11/22 – 23/03/23
TPE – HAN VN579 17:15 – 19:25
SGN-KHH VN580 CN 11:10 – 15:10 A321 Từ 30/10/22 – 19/03/23
KHH-SGN VN581 17:00 – 19:10
HAN – KHH VN586 Thứ 4,6 11:50 – 15:10 A321 Từ 02/11/22 – 24/03/23: Tăng 1c/tuần lên 2c/tuần
KHH – HAN VN587 17:00 – 19:10
VN – HK SGN – HKG VN594 Thứ 5 02:45 – 06:30 A350 Từ 03/11/22 – 23/03/23
HKG – SGN VN595 08:00 – 10:00
VN – KR SGN – ICN VN404 Thứ 6, CN 08:00 – 14:50 A350 TS2 tăng từ 4c/t lên hàng ngày
VN404 Thứ 2,3,4,5, 7 09:35 – 16:25
ICN – SGN VN405 Thứ 6, CN 16:35 – 19:50 A350 TS2 tăng từ 4c/t lên hàng ngày
VN405 Thứ 2,3,4,5, 7 17:55 – 21:10
SGN – ICN VN408 Hàng ngày 23:55-06:30+ B787
ICN -SGN VN409 10:15-13:45 B787
HAN – ICN VN414 Hàng ngày 10:40 – 16:30 A350 Tăng TS từ 3c/1 tuần (Thứ 3,5,7) lên hàng ngày
ICN – HAN VN415 18:05 – 20:55 A350 Tăng TS từ 3c/1 tuần (Thứ 3,5,7) lên hàng ngày
ICN – HAN VN415 18:05 – 20:55 A350 Tăng TS từ 3c/1 tuần (Thứ 3,5,7) lên hàng ngày
HAN – ICN VN416 Hàng ngày 23:35 – 05:30+ B787
ICN – HAN VN417 10:35 – 13:30 B787
DAD – ICN VN430 Hàng ngày 00:40 – 07:25 A321
ICN – DAD VN431 10:45 – 14:00 A321
CXR – ICN VN440 Hàng ngày 22:25 – 05:10+ A321 Khai thác từ 30/11/22
ICN – CXR VN441 06:50 – 09:50 A321
SGN – PUS VN422 Hàng ngày 00:25 – 07:10 A350 Tăng TS từ 4c/tuần (Thứ 4,5,7,CN)  lên hàng ngày
PUS – SGN VN423 10:00 – 13:25
HAN – PUS VN426 Hàng ngày 00:20 – 06:10 A350 Tăng TS từ 3c/1 tuần (Thứ 2,3,6) lên hàng ngày
PUS -HAN VN427 10:30 – 13:25 A350
VN – JP SGN – NRT VN300 Thứ 2,3,4,5,6,CN 00:25 – 07:45 B787 Tăng 4c/tuần lên 6c/tuần
NRT – SGN VN301 09:30 – 14:25
SGN – KIX VN320 Thứ 3,4,7 00:20 – 07:00 A350
KIX – SGN VN321 10:30 – 14:05
SGN – FUK VN350 Thứ 4, 6, CN 01:25 – 08:20 A321 Từ 30/10 – 11/12/22: 2c/tuần (thứ 6,CN). Từ 14/12/22: 3c/t (Thứ 4,6,CN)
FUK – SGN VN351 10:30 – 14:05
SGN – NGO VN340 Thứ 2,4,CN 00:20 – 07:30 A350 Từ 30/10 – 11/12/22: 2c/tuần (thứ 4,CN). 12/12/22 – 22/3/23: 3c/tuần  (Thứ 2,4,CN)
NGO – SGN VN341 10:00 – 14:05
HAN – NRT VN310 Hàng ngày 00:20 – 07:00 B787 Tăng từ 4c/tuần (thứ 2,3,5,7) lên  hàng ngày từ 30/10/22 – 25/03/23
NRT – HAN VN311 10:00 – 14:30
HAN – KIX VN330 Hàng ngày 00:40 – 06:40 A350 Thứ 2,4,5,6, CN: Từ 30/10 – 05/12/22
Hàng ngày: Từ 07/12/22 – 25/03/23
KIX – HAN VN331 10:30 – 13:50
HAN – FUK VN356 Thứ 2,3,5,7 02:40 – 08:20 A321 Tăng thêm 1 TS/1 tuần vào thứ 2: Từ 31/10/22 – 25/03/23
FUK – HAN VN357 10:30 – 13:35
HAN – NGO VN346 Thứ 2,3,5,7,CN 00:20 – 06:30 B787 Thứ 2,3,5,7: Từ 30/10 – 03/12/22. Tăng thêm TS CN: Từ 05/12 – 25/03/23
NGO – HAN VN347 10:15 – 13:55
HAN – HND VN384 Thứ 2,4,6,CN 08:35 – 15:05 B787 Tăng thêm 1 chuyến/tuần vào thứ 2
HND – HAN VN385 16:35 – 20:55
VN – AU SGN – MEL VN781 Hàng ngày 20:55 – 09:25+ A350 Riêng giai đoạn từ 30/10/22 – 27/11/22, 06/02/23- 24/03/23 không bay thứ 7
MEL – SGN VN780 11:25 – 15:35 Riêng giai đoạn từ 31/10/22 – 26/11/22, 13/02/23- 25/03/23 không bay CN
SGN – SYD VN773 Hàng ngày 21:30 – 09:50+ A350 Riêng giai đoạn từ 29/10/22 – 27/11/22, 13/02/23- 25/03/23 không bay thứ 3 SGNSYD, không bay thứ 4 SYDSGN
SYD – SGN VN772 11:50 – 16:30
HAN – SYD VN787 Thứ 3, 6, CN 23:25 – 13:15 A350 Thứ 3,CN: 01/11-15/12/2022; 31/12/2022-26/01/2023; 04/02-21/03/2023. Tăng thêm TS thứ 6: 16-30/12/2022; 27/01-03/02/2023
SYD – HAN VN786 Thứ 2, 4, 7 15:15 – 21:00 Thứ 2,4: 02/11-16/12/2022; 01-27/01/2023; 05/02-22/03/2023. Tăng thêm TS thứ 7:  17 -31/12/2022; 28/01-04/02/2023
VN – US SGN – SFO VN98 Thứ 4,5,7,CN 21:00 – 19:30 A350 Hủy ngày thứ 4. Riêng giai đoạn: 30/11/22 – 04/12/22; 08/12/22 – 22/01/23 vẫn bay thứ 4
SFO – SGN VN99 23:00 – 06:35 ++
VN-EU HAN – LHR VN55 Thứ 3,5 01:35 – 07:15 B787
LHR – HAN VN56 11:00 – 05:15
SGN – LHR VN51 Thứ 6, 7 00:20 – 07:15 B787 Thứ  6, 7: 16/12-25/03
LHR – SGN VN50 11:10 – 06:15+ Thứ  6, 7: 16/12-25/03
HAN – CDG VN19 Thứ 2,3,4,6,7,CN 23:05 – 06:30+ A350 Thứ 3,4,6,CN: 30/10-11/12
Thứ 2,3,4,6,CN: 12/12- 29/01
Thứ 2,3,4,6,7,CN: 30/01-24/03
CDG – HAN VN18 Thứ 2,3,4,5,7,CN 13:10 – 06:10 Thứ 2,4,5,7: 31/10-10/12
Thứ 2,3,4,5,7: 12/12-28/01
Thứ 2,3,4,5,7,CN: 30/01-25/03
SGN – CDG VN11 Thứ 3,5,7 23:05 – 06:55 A350 Thứ 3,5,7: 15/11-23/03
CDG – SGN VN10 Thứ 4,6,CN 13:35 – 07:35+ Thứ 4,6,CN: 16/11-24/03
SGN – FRA VN31 Thứ  3,4,6,CN 23:25 – 06:30+ B787 Thứ 3,4,6,CN: 31/01-24/03
FRA – SGN VN30 Thứ 2,4,5,6,7 13:55 -07:35 Thứ  2,4,5,7: 01/02-25/03
HAN – FRA VN37 Thứ 2,4,5,6,7,CN 23:30 – 06:00+ B787 Thứ  2,4,5,7: 29/10-10/12
Thứ  2,4,5,6,7: 12/12-24/12
Thứ  2,4,5,6,7,CN: 25/12-24/03
FRA – HAN VN36 Thứ 2, 3,5,6,7,CN 13:55 – 06:30+ Thứ  3,5,6,CN: 30/10-11/12
Thứ  3,5,6,7,CN: 13/12-01/01
Thứ 2,3,5,6,7,CN: 02/01-25/03

Liên hệ đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, thủ tục visa, bảo hiểm du lịch tại:
Văn phòng AST: 57 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
Hotline: (028)39 306 999 – Ext: 278 – Hotline: 0888 666 268

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest

0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Cẩm nang du lịch - AST Travel
Logo