Capital A
0
AirAsia đổi tên thành Capital A, lấn sang mảng gọi xe và fintech
0

AirAsia sẽ đổi tên thành Capital A, phản ánh sự mở rộng từ mảng kinh doanh cốt lõi là hàng không sang dịch vụ đa ngành gồm gọi xe công nghệ và tài chính công ...

Cẩm nang du lịch - AST Travel
Logo