Cơ quan Dịch vụ không lưu Ukraine
0
Ukraine đóng cửa không phận với hoạt động bay dân sự, bay quốc tế Việt Nam có bị ảnh hưởng?
0

Sáng 24/2, Cơ quan Dịch vụ Không lưu Ukraine đã thông báo tạm thời đóng cửa không phận qua nước này đối với hoạt động bay dân sự. Liên quan đến vấn đề này, ...

Cẩm nang du lịch - AST Travel
Logo