dieu kien hanh ly
0
Qui định về hành lý trên chuyến bay China Airlines
0

Qui định mới về hành lý của China Airlines (CI/AE) (từ 02/08/2022 ) Hành lý - sẽ chuyển sang áp dụng hệ kiện với tất cả các chặng bay quốc tế cho vé xuất ...

Cẩm nang du lịch - AST Travel
Logo