Exxon Mobil
0
Exxon Mobil bán nhiên liệu hàng không bền vững cho Singapore Airlines
0

Exxon Mobil sẽ bán nhiên liệu hàng không bền vững cho Singapore Airlines (SIA) theo chương trình thử nghiệm kéo dài 1 năm, theo một thông báo từ Cơ quan Hàng ...

Cẩm nang du lịch - AST Travel
Logo