hanh khạch gay khoi tren may bay
0
Hành khách gây khói, cháy trên máy bay sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng
0

Thay vì bị phạt từ 1-3 triệu đồng, từ ngày 1/1/2022 hành khách gây khói, cháy trên máy bay sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Đó là một trong những nội dung bổ ...

Cẩm nang du lịch - AST Travel
Logo