hộ chiếu vắc-xin
0
Đã có bao nhiêu nước công nhận “hộ chiếu vắc-xin” của Việt Nam?
0

Hiện nay, "hộ chiếu vắc-xin" của Việt Nam đã được 10 đối tác công nhận; nước ta cũng đang công nhận "hộ chiếu vắc-xin" của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngày ...

Cẩm nang du lịch - AST Travel
Logo