hyatt apple wallet
0
Hyatt là chuỗi khách sạn đầu tiên dùng chìa khóa số qua Apple Wallet
0

Mặc dù các tập đoàn khác như Hilton hay Disney đã sử dụng chìa khóa số nhưng Hyatt là chuỗi khách sạn đầu tiên làm thông qua ứng dụng Apple Wallet, cho phép ...

Cẩm nang du lịch - AST Travel
Logo